Duurzaamheid - Delfins Beach Resort Bonaire

Duurzaamheid

Delfins Beach Resort is niet alleen een nieuw maar ook een eigentijds resort. Wij houden dus rekening met de drie P’s: People, Planet en Profit. Die moeten in balans zijn. Duurzaamheid is voor ons belangrijk en we werken er dagelijks aan. Zo hebben we voor onszelf een aantal basisdoelstellingen geformuleerd.

Energie

Onze CO2-footprint verlagen we door het inzetten van niet-vervuilende energieoplossingen. Op dit moment werken we met zonne-energie. Logisch, want op Bonaire schijnt de zon bijna altijd. Op onze daken liggen de nieuwste solarpanelen, die een geweldig rendement geven. Dat betekent niet alleen dat we als resort veel minder fossiele brandstoffen hoeven te gebruiken, het brengt ook financieel voordeel met zich mee.

People

Wij willen zoveel mogelijk werken met de lokale arbeidsmarkt. Indien nodig zullen we onze mensen zelf opleiden binnen ons resort. Teamspirit is belangrijk voor ons. Wij geloven dat onze mensen pas gastheren en gastvrouwen kunnen zijn als zij als lid van een team kunnen werken in een prettige werkomgeving. We werken vanuit het vertrouwen in de mens en zijn of haar kunnen. Daarbij geloven we sterk in de juiste persoon op de juiste plek. En we zullen proberen om hem of haar te laten uitblinken in zijn of haar taken en functie. Natuurlijk werken we ook mee aan de opleiding van mensen. U zult in ons resort dus zeker ook stagair(e)s vanuit bijvoorbeeld Nederland tegenkomen.

Profit

Wij zijn een bedrijf dat winstmaximalisatie nastreeft. Maar we zijn wel van mening dat dit niet ten koste mag gaan van onze planeet en onze mensen. Zeker op het eiland Bonaire is dit laatste stukje van belang en heel duidelijk zichtbaar. Onze economie draait voor 80% op toerisme. Daarom moeten wij het met de 18.000 inwoners van dit zonnige en bijzondere stukje Nederland samen doen. Samen moeten we zorgen dat we lokaal de economie ondersteunen. We proberen onze business daarom zoveel mogelijk lokaal te doen. En wij hebben de doelstelling om de winst die we behalen ook weer terug te investeren in deze regio, of meer specifiek in Bonaire.

Planet

Bij het gebruiken van producten als wasmiddelen en plastics maken wij telkens weer de overweging of dit de beste keuze is voor onze planeet of voor ons resort. Waar mogelijk maken we de keuze die het meest respectvol is voor onze omgeving, onze natuur, onze planeet. Daarbij zijn kosten belangrijk, maar niet doorslaggevend.

Join our be well, eat well, dive well culture